top of page

Job Opportunities

Public·34 members

Politik Pusula Testi ile Siyasi Yöneliminizi Keşfedin


Politik Pusula Testi Türkçe: Siyasi Görüşünüzü Öğrenin
Siyasi görüşünüz nedir? Kendinizi solcu mu, sağcı mı, otoriter mi, liberter mi olarak tanımlıyorsunuz? Ya da belki de bu kavramların hiçbiri size uygun gelmiyor. Peki, siyasi görüşünüzü ölçmenin ve karşılaştırmanın bir yolu var mı?
political compass test türkçeCevap evet. Politik pusula testi, siyasi görüşünüzü iki boyutlu bir eksen üzerinde gösteren bir araçtır. Bu test, siyasetin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yönlerini de kapsar. Böylece, siyasi görüşünüzü daha geniş ve derin bir perspektiften anlayabilirsiniz.


Politik pusula testi nedir?
Politik pusula testi, 2001 yılında İngiltere'de kurulan bir web sitesi tarafından geliştirilen bir siyasi eğilim testidir. Bu test, siyasi görüşünüzü iki boyutlu bir eksen üzerinde belirlemenize yardımcı olur. Bu eksenler şunlardır: • Ekonomik eksen: Bu eksen, ekonomik konularda solcu mu yoksa sağcı mı olduğunuzu gösterir. Solcu olanlar, ekonomik eşitliği, kamu mülkiyetini, refah devletini ve piyasa düzenlemesini savunurken; sağcı olanlar, ekonomik özgürlüğü, özel mülkiyeti, serbest piyasayı ve piyasa rekabetini savunurlar. • Sosyal eksen: Bu eksen, sosyal konularda otoriter mi yoksa liberter mi olduğunuzu gösterir. Otoriter olanlar, geleneksel değerleri, ulusal güvenliği, devlet otoritesini ve toplumsal düzeni savunurken; liberter olanlar, bireysel hakları, kişisel özgürlüğü, devlet müdahalesine karşı çıkışı ve toplumsal çeşitliliği savunurlar.Bu iki eksenin kesişimiyle oluşan dört ana siyasi bölge şunlardır: • Otoriter sol: Bu bölgedekiler hem ekonomik hem de sosyal konularda solcu olarak görüş bildirirler. Örnek olarak, komünist, sosyalist ve milliyetçi partiler bu bölgeye girer. • Otoriter sağ: Bu bölgedekiler hem ekonomik hem de sosyal konularda sağcı olarak görüş bildirirler. Örnek olarak, faşist, muhafazakar ve dini partiler bu bölgeye girer. • Liberter sol: Bu bölgedekiler ekonomik konularda solcu, sosyal konularda liberter olarak görüş bildirirler. Örnek olarak, anarşist, yeşil ve feminist partiler bu bölgeye girer. • Liberter sağ: Bu bölgedekiler ekonomik konularda sağcı, sosyal konularda liberter olarak görüş bildirirler. Örnek olarak, liberal, libertarian ve kapitalist partiler bu bölgeye girer.Politik pusula testi nasıl yapılır?
Politik pusula testi yapmak için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir:


Teste başlamadan önce bilmeniz gerekenler

 • Test ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. • Test Türkçe dilinde mevcuttur. • Test 6 sayfadan oluşur ve her sayfada 10 soru vardır. Toplamda 60 soru cevaplamalısınız. • Sorulara katılıyorum, kısmen katılıyorum, nötrüm, kısmen katılmıyorum veya katılmıyorum şeklinde beş seçenekli bir ölçekte cevap vermelisiniz. • Sorulara dürüstçe ve içgüdüsel olarak cevap vermelisiniz. Çok fazla düşünmeyin veya cevabınızı değiştirmeyin. • Sorulara cevap verirken, sadece kendi görüşünüzü değil, aynı zamanda başkalarının görüşlerine de saygı duymalısınız.Testte karşılaşacağınız soru türleri

 • Testte karşılaşacağınız sorular, genellikle ekonomik veya sosyal konularla ilgilidir. Örneğin, vergilendirme, eğitim, sağlık, çevre, kültür, din, cinsiyet, ırk, göç, savaş, insan hakları gibi konular testte yer alır. • Soruların bazıları size doğrudan bir görüş belirtirken, bazıları size bir durum veya senaryo sunar. Örneğin, "Devletin gelir dağılımını düzeltmek için vergi oranlarını artırması gerekir." gibi bir görüş belirten bir soru veya "Bir arkadaşınız size çok sevdiği bir kitabı ödünç verdi. Kitabı okuduktan sonra ne yaparsınız?" gibi bir durum sunan bir soru testte karşılaşabileceğiniz soru türlerindendir. • Soruların bazıları size kolay gelebilirken, bazıları size zor gelebilir. Bu normaldir. Testin amacı sizi zorlamak veya sınıflandırmak değil, sizi tanımak ve anlamaktır.Test sonucunuzu nasıl yorumlayabilirsiniz?

 • Testi tamamladığınızda, siyasi görüşünüzü gösteren iki boyutlu bir grafik ve bunun açıklamasını göreceksiniz. Grafikteki nokta sizin siyasi konumunuzu temsil eder. Noktanın bulunduğu bölge sizin siyasi bölgenizi gösterir. Noktanın koordinatları ise sizin ekonomik ve sosyal eksenlerde aldığınız değerleri gösterir. Örneğin, grafikteki noktanız (-5, -5) koordinatında ise, ekonomik eksenin solunda ve sosyal eksenin altında olduğunuz için liberter sol bölgesinde olduğunuzu anlayabilirsiniz. • Test sonucunuz sadece bir referans noktasıdır. Siyasi görüşünüzü tam olarak tanımlamaz veya sınırlamaz. Siyasi görüşünüz zamanla değişebilir veya farklı konularda farklı görüşlere sahip olabilirsiniz. Test sonucunuzu bir etiket olarak değil, bir araç olarak kullanmalısınız. • Test sonucunuzu başkalarıyla paylaşabilir veya karşılaştırabilirsiniz. Bu, siyasi görüşleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve farklı bakış açılarına açık olmanıza yardımcı olabilir. Ancak, test sonucunuzu başkalarını yargılamak veya ayrıştırmak için kullanmamalısınız. Siyasi görüşler kişisel ve çeşitlidir. Test sonucunuz sizin kim olduğunuzu değil, ne düşündüğünüzü gösterir.Politik pusula testi sonuçları nelerdir?
Politik pusula testi sonuçları, siyasi görüşünüzü iki boyutlu bir grafik üzerinde gösterir. Bu grafikte, ekonomik eksen yatay olarak, sosyal eksen ise dikey olarak yer alır. Bu eksenlerin kesişimiyle oluşan dört ana siyasi bölge ise şöyledir:Otoriter Sol


Otoriter Sağ


Ekonomik eksenin solunda ve sosyal eksenin üstünde yer alırlar. Ekonomik eşitliği ve devlet otoritesini savunurlar.


Ekonomik eksenin sağında ve sosyal eksenin üstünde yer alırlar. Ekonomik özgürlüğü ve geleneksel değerleri savunurlar.


Liberter Sol


Liberter Sağ


Ekonomik eksenin solunda ve sosyal eksenin altında yer alırlar. Ekonomik eşitliği ve kişisel özgürlüğü savunurlar.


Ekonomik eksenin sağında ve sosyal eksenin altında yer alırlar. Ekonomik özgürlüğü ve kişisel özgürlüğü savunurlar.


Bu dört ana siyasi bölgenin dışında, grafikteki noktanız merkeze yakın ise, merkezci; noktanız merkezden uzak ise, radikal olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Merkezci olanlar, siyasi konularda ılımlı ve dengeli görüşlere sahipken; radikal olanlar, siyasi konularda aşırı ve tutkulu görüşlere sahiptirler.


Politik pusula testi güvenilir mi?
Politik pusula testi, siyasi görüşünüzü ölçmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Ancak, bu testin de bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle, testi yaparken ve sonucunu yorumlarken bunları göz önünde bulundurmalısınız.


political compass test türkçe sonuçlar


political compass test türkçe yorumlar


political compass test türkçe nasıl yapılır


political compass test türkçe anlamı


political compass test türkçe sertifika


political compass test türkçe grafik


political compass test türkçe örnekler


political compass test türkçe analiz


political compass test türkçe nedir


political compass test türkçe ünlüler


political compass test türkçe siyaset


political compass test türkçe parti


political compass test türkçe liderler


political compass test türkçe ideoloji


political compass test türkçe eğlence


political compass test türkçe video


political compass test türkçe online


political compass test türkçe ücretsiz


political compass test türkçe güvenilir mi


political compass test türkçe doğru mu


political compass test türkçe faydaları


political compass test türkçe zararları


political compass test türkçe alternatifleri


political compass test türkçe benzerleri


political compass test türkçe karşılaştırma


political compass test türkçe yarışma


political compass test türkçe oyunu


political compass test türkçe uygulama


political compass test türkçe indirme


political compass test türkçe kayıt olma


political compass test türkçe giriş yapma


political compass test türkçe paylaşma


political compass test türkçe sosyal medya


political compass test türkçe arkadaşlarla yapma


political compass test türkçe eğitim amaçlı kullanma


political compass test türkçe iş amaçlı kullanma


political compass test türkçe kişisel gelişim amaçlı kullanma


political compass test türkçe kendini tanıma amaçlı kullanma


political compass test türkçe eğlenceli soruları


political compass test türkçe zor soruları


political compass test türkçe kolay soruları


political compass test türkçe ilginç soruları


political compass test türkçe tartışmalı soruları


political compass test türkçe cevap anahtarı


political compass test türkçe puanlama sistemi


political compass test türkçe yorumlama kılavuzu


political compass test türkçe hakkında bilgi edinme


Testin avantajları ve dezavantajları

 • Testin avantajları şunlardır: • Test, siyaseti sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yönleriyle de ele alır. Böylece, siy asi görüşünüzü daha kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz. • Test, siyasi görüşünüzü belirlemek için size farklı konularda sorular sorar. Böylece, siyasi görüşünüzü tek bir konuya veya partiye indirgemeden, genel bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz. • Test, siyasi görüşünüzü başkalarıyla karşılaştırmanıza ve paylaşmanıza olanak sağlar. Böylece, siyasi bilginizi ve farkındalığınızı artırabilir, farklı görüşlere saygı duyabilir ve diyalog kurabilirsiniz. • Testin dezavantajları şunlardır:Test, siyasi görüşünüzü ölçmek için yeterli olmayabilir. Siyasi görüşünüz, sadece iki boyutlu bir eksenle ifade e


About

Welcome to the Polo Union job board. This interactive job bo...
bottom of page